Kaakfysiotherapie

De kaakfysiotherapeut helpt u als u last heeft van vermoeidheidsklachten van de kauwspieren, pijnklachten in de kaken, krakend/knappend geluid van de kaak of een beperkte mondopening, of als u last heeft van overmatig klemgedrag.

Wie is de kaakfysiotherapeut ?

Een kaakfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een extra opleiding kaakfysiotherapie heeft gevolgd. Omdat de kaakfysiotherapeut een fysiotherapeut is die de patiënt helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel wordt deze fysiotherapeut ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. De kaakfysiotherapeut helpt mensen met problemen van het kauwstelsel, de belangrijkste onderdelen van het kauwstelsel zijn het kaakgewricht, de kauwspieren en het gebit.

Wanneer naar de kaakfysiotherapeut?

U kunt terecht bij de kaakfysiotherapeut als u kaakproblemen heeft. Kaakproblemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:

 • pijn of vermoeidheid van de kauwspieren
 • het niet goed kunnen openen van de mond
 • pijn rond het kaakgewricht (vóór het oor)
 • knappende of krakende kaakgewrichten
 • overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen
 • abnormale slijtage van het gebit.

Tevens kunnen kaakproblemen zich ook uiten in:

 • oorpijn
 • nekpijn
 • hoofdpijn

Waardoor ontstaan kaakproblemen?

Mogelijke oorzaken van kaakproblemen zijn abnormale gewoonten zoals:

 • klemmen
 • knarsen
 • nagelbijten
 • lipbijten
 • wangbijten
 • kauwgom kauwen
 • penbijten
 • tongpersen (tegen tanden of gehemelte)

Stress/spanning kan een grote rol spelen bij deze klachten. En tevens kunnen kaakproblemen ook te maken hebben met het kaakgewricht zelf. In het kaakgewricht zit een discus (kraakbeenschijf) die verplaatst kan zijn wat weer voor geluiden kan zorgen in de vorm van knakken, kraken en voor een beperkte mondopening.

Wat doet de kaakfysiotherapeut?

Net als bij de fysiotherapeut zal de kaakfysiotherapeut aan de hand van een vraaggesprek en onderzoek waarbij ook intra-oraal (in de mond) wordt gekeken, de klachten analyseren. Aan de hand van deze gegevens zal hij samen met u de klachten bespreken en kijken of u in aanmerking komt voor kaakfysiotherapie. Komt u in aanmerking voor kaakfysiotherapie dan zal de kaakfysiotherapeut u zelf begeleiden, mogelijk in de vorm van:

 • vergroten van de inzicht in uw klachten
 • het geven van adviezen
 • het geven van oefeningen
 • intra/extra orale behandelingen

Mocht u niet in aanmerking komen voor kaakfysiotherapie dan zal de kaakfysiotherapeut u een advies uitbrengen om contact op te nemen met een andere deskundige (bijv. huisarts, tandarts, kaakchirurg, gnatholoog)

Vergoeding:

Kaakfysiotherapie word vergoed onder de reguliere fysiotherapie behandeling .