Flyer

Openingstijden:

Openingstijden van de praktijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 20.00 uur

In overleg met de therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact:

U kunt zich aanmelden voor een behandeling fysiotherapie of osteopathie per telefoon, per mail of door zich te melden aan onze balie.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 045-5441817 tijdens de openingstijden van onze praktijk.

U kunt altijd inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

U kunt ook naar ons mailen: info@fysio-baggen.com of naar fysiotherapie-ralfbaggen@hetnet.nl.

Route:

Zie hieronder een kaart op Google Maps:
Grotere kaart weergeven

Aanmelden:

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw adresgegevens, uw verzekering en indien van toepassing uw verwijsbrief.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u door een bepaalde therapeut behandeld wilt worden. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u besproken worden.

Afmelden:

Indien u een afspraak niet na kunt komen, wordt u verzocht dit 24 uur van te voren af te zeggen.

Als wij geen andere patiënt kunnen inplannen bij een te late afzegging, wordt deze behandeling bij u in rekening gebracht. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF):

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat u geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig heeft.

Voor acupunctuur heeft u ook geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Na het eerste gesprek en onderzoek ( zonder verwijzing) wordt er met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut, of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Alleen voor een chronische langdurige indicatie fysiotherapie is wel een verwijzing nodig.

Kwaliteit:

Alle collega’s zijn aangesloten bij beroepsorganisaties en verenigingen en geregistreerd in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy:

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.

Waarneming:

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, nemen collega´s binnen de praktijk zoveel mogelijk waar tijdens ziekte en studie verzuim.

Hygiëne:

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent, of een klacht heeft over de bejegening of de behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan de fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behande3ld conform de richtlijn van het KNGF.

Privacyreglement:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de Wet bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement. U heeft altijd recht op informatie. Zonder uw toestemming mogen geen gegevens doorgegeven worden aan derden.

Betaling:

Wij declareren rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar voor uw behandelingen fysiotherapie. Voor uw behandelingen acupunctuur krijgt u van ons een rekening. U krijgt een originele rekening en een kopie. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar , de andere mag u bewaren voor uw eigen administratie.

Raadpleeg uw polis en kijk hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie en acupunctuur( onder alternatief)

Eigendommen:

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Prijzen:

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, kunt u uiteraard toch door ons geholpen worden.
De prijs die u dan dient te betalen bedraagt €30,00 voor 30 minuten.

Bent u wel aanvullend verzekerd dan geldt hetgeen dat staan onder het kopje “Betaling”.
Het aantal keren dat u dan gebruik kunt maken van de fysiotherapeut is afhankelijk van uw eigen aanvullende verzekering en varieert per zorgverzekeraar.

 

<iframe width=”425″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Dr.+Ottenstraat+48,+Simpelveld&amp;aq=&amp;sll=52.469397,5.509644&amp;sspn=5.562728,14.27124&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Doctor+Ottenstraat+48,+Simpelveld,+Limburg&amp;ll=50.834254,5.979306&amp;spn=0.005631,0.013937&amp;t=m&amp;z=14&amp;output=embed”></iframe><br /><small><a href=”http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Dr.+Ottenstraat+48,+Simpelveld&amp;aq=&amp;sll=52.469397,5.509644&amp;sspn=5.562728,14.27124&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Doctor+Ottenstraat+48,+Simpelveld,+Limburg&amp;ll=50.834254,5.979306&amp;spn=0.005631,0.013937&amp;t=m&amp;z=14″ style=”color:#0000FF;text-align:left”>Grotere kaart weergeven</a></small>