Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is een extra discipline binnen de revalidatie in onze fysiotherapiepraktijk.

De revalidatie is gericht op de periode dat de sporter geblesseerd raakt tot sporthervatting op het oude niveau. Niet in alle gevallen is het oude niveau weer haalbaar.

Er wordt echter naar gestreefd om binnen de lichamelijke grenzen van de sporter op een zo goed mogelijk niveau terug te komen.

Tijdens dit revalidatietraject zal ook aandacht worden besteed aan preventie. Dit wil zeggen dat de behandelende therapeut er samen met de sporter aan zal werken om de kans op een andere/volgende blessure zo klein mogelijk te maken.

In onze praktijk begeleiden we patiënten met verschillende sportdisciplines, bv alle vormen van balsporten, atletiek, wintersporters, wielrenners, roeiers etc.

Samen in overleg met patient maken we een stappenplan om de patient zo snel mogelijk weer op het oude sport nivo of zelfs beter terug te krijgen.

Links:

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
International Federation of Sports Physiotherapy (IFSP)