Manuele therapie

Wat is Manuele Therapie?

De manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding Manuele Therapie heeft gevolgd. Dit is een opleiding van gemiddeld 4 jaar. Er bestaan verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er in visie en behandelwijze van de manueel therapeuten verschillende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel
therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Het doel van Manuele Therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten in het hele lichaam (met in het bijzonder de wervelkolom) en houding en bewegingen te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen gebruikt de Manueel Therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
Het effect van de Manuele Therapie is vaak direct merkbaar.
Er is een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn.

In onze praktijk zijn momenteel 2 Manueel Therapeuten werkzaam.
Frank Noijen heeft zijn opleiding tot Manueel Therapeut gevolgd aan de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) te Amersfoort.

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de manueeltherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, is er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor manuele therapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Links:

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

Informatie op Wikipedia